-- Kurulumlar

Ubuntu 18.04 üzerinde CUDA ve CuDNN Kurulumu

Merhaba,

Geçtiğimiz günlerde Windows 10 üzerinde CUDA ve CUDNN kurulumu gerçekleştirmiştik. Bugün ise Ubuntu Desktop 18.04 üzerinde NVidia RTX 2080 TI ekran kartı için;

Driver + CUDA + cuDNN kurulumlarını gerçekleştireceğim.

İlk yazımız da CPU / GPU ayrımı, CUDA ve cuDNN ne olduğu ve hangi amaçlar doğrultusunda kullanıdığından bahsetmiştik. Hatırlamak isterseniz ilk yazımıza buradan göz atmanızı rica edeceğim.

1. Kurulum

Sistem Spesifikasyonları
OSUbuntu Desktop 18.04, x64
CPUIntel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz
RAM64 GB
GPU NVidia GeForce RTX 2080 Ti
DiskSSD Disk (OS) + Sata Disk (Data)
1.1. Driver Kurulumu

Ubuntu Desktop 18.04 işletim sistemi kurulduğunda ilk olarak NVidia RTX 2080 TI GPU kartımızı driver’ını yüklememiz gerekmektedir. Bunun için https://www.nvidia.com.tr/drivers sayfası üzerinden Linux 64 Bit için ilgili driver’ı [ NVIDIA-Linux-x86_64-430.40.run ] indirelim.

Driver indikten sonra ilk olarak;

Ubuntu Desktop 18.04 işletim sistemi ile birlikte gelen Nouveau Drivers (Disable the Nouveau Drivers) etkisiz hale getirelim.

sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf

# vim kurulu değilse: sudo apt install vim

Devamında ise aşağıdaki 2 satırı “blacklist-nouveau.conf” dosyasına ekliyoruz.

blacklist nouveau

options nouveau modeset=0

Ardından kernel regenerate (Regenerate the kernel initramfs) ederek reboot edelim.

sudo update-initramfs -u

sudo reboot

Makinemiz ayağa kalktıktan hemen sonra:

sudo apt update && sudo apt upgrade

komutları çalıştıralım ve sistemimizde yüklü olan paketleri ve kurulumları update edelim. Devamında

chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-430.40.run ve
sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-430.40.run

komutlarını çalıştıralım. Buradada GCC (v.7.3) derleyicisinin yüklü olmadığına dair uyarı alacaksınız. Eğer herhangi bir uyarı almaz iseniz bu adımı atlayabilirsiniz.

sudo apt install gcc

# GCC 7.4 versiyonun sisteme yükleyecektir. Kontrolü için

gcc –version komutunu çalıştırınız.

gcc –version
gcc (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1) 7.4.0
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

sudo apt install gcc komutu ile GCC 7.4 derleyicisini kurulumu tamamlandıktan sonra tekrar

sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-430.40.run

komutu ile GPU driver setup’ını çalıştırınız ve adım adım ilerleyerek kurulumu tamamlayınız ve makinenizi restart ediniz. Ekran kartı kurulumunu test etmek için konsolda iken

nvidia-smi ve nvidia-settings komutunu çalıştırınız ve aşağıda çıktıları elde ediniz.

nvidia-smi

Ekran kartı kurulumu tamamlandıktan sonra CUDA ve cuDNN kurulumlarına geçebiliriz.

nvidia-settings
1.2. CUDA (Cuda Toolkit) Kurulumu

https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit (ya da https://developer.nvidia.com/cuda-downloads) bağlantısı üzerinden güncel CUDA sürümünü download edebilirsiniz. Ben CUDA Toolkit 10.0 kurulumu gerçekleştireceğim için Legacy Releases kısmında CUDA 10.0 sayfasına gidiyorum. Buradan aşağıdaki seçimleri gerçekleştirip cuda kurulum dosyasını [ cuda_10.0.130_410.48_linux.run ve cuda_10.0.130.1_linux.run (Patch 1) ] indiriyorum.

Operating System: Linux

Architecture: x86_64

Distribution: Ubuntu

Version: 18.04

Installer Type: runfile(local)

CUDA Toolkit 10.0 Archive

CUDA kurulumuna geçebiliriz. Terminalde iken:

sudo sh cuda_10.0.130_410.48_linux.run

komutunu çalıştırınız ve kurulum tamamlandıktan sonra CUDA dizinini /home dizini altındaki sistem dosyanıza ekleyiniz.

sudo vim ~/.bashrc

export PATH=/usr/local/cuda/bin${PATH:+:${PATH}}

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}

source ~/.bashrc

İşlem tamamlandıkta sonra CUDA kurulumunu kontrol edebiliriz.

nvcc –version

ia_user@lcwiadev:~$ nvcc –version
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2018 NVIDIA Corporation
Built on Sat_Aug_25_21:08:01_CDT_2018
Cuda compilation tools, release 10.0, V10.0.130

1.3. cuDNN (CUDA Deep Neural Network Library) Kurulumu

NVidia Cuda Toolkit kurulumu tamamlandıktan sonra NVidia cuDNN için https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download buradan Login/Join olmanız gerekmektedir. Devamında;

sözleşmeyi kabul ederek güncel cuDNN versiyonlarını görebilirsiniz.

# cuDNN v7.6.0 versiyonu için OS tipini, mimarisi ve versiyonunu seçerek kurulumu dosyasını buradan indirebilirsiniz.

cuDNN Archive

Bu sayfa üzerinden Download cuDNN v7.6.1 (June 24, 2019), for CUDA 10.0 altında yer alan cuDNN Library for Linux tıklayarak cuDNN 7.6.1 versiyonunu indiriniz. [ cudnn-10.0-linux-x64-v7.6.2.24.tgz ] sıkıştırılmış arşiv dosyasını aşağıdaki gibi açınız.

tar -xzvf cudnn-10.0-linux-x64-v7.6.2.24.tgz

Ardından aynı dizinde iken:

sudo cp ./cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/include

sudo cp ./cuda/lib64/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64

sudo chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/lib64/libcudnn*

komutlarını çalıştırarak cuDNN kurulumunu tamamlayınız.

1.4. Test

Bir önceki yazımızda açıkça belirtiği üzere bu kısmı tekrar etmemek adına geçiyorum. Benzer aşamaları tekrar ederek (python üzerinde ilgili framework kurulumları ile) test edebilirsiniz.

Buraya kadar sabırla okuduğunuz/ilerlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Görüş, öneri ve katkıda bulunmak isterseniz uslumetin@gmail.com‘dan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, Selamlar 🙂