Yapay Sinir Ağları (YSA) Nedir – Bölüm 3 ?

Uygulama İlk olarak, YSA ile Çarpma İşlemi, ardından Altın (Ons) Fiyat Tahmini (Öngörü) ve Gögüs Kanseri Verilerinin Çözümlenmesi (Sınıflandırma) başlıkları altında sizlere 3 örnek sunacağım. 1.YSA ile Çarpma İşlemi Çarpma işlemi doğrusal olmayan bir işlemdir ve yapay zekâ için zor bir problemdir. Bu örnekte 1 ile 10 arasındaki sayıların çarpım işlemi YSA’ya öğretilmiştir. Çarpma işleminde […]

Yapay Sinir Ağları (YSA) Nedir – Bölüm 2 ?

Yapay Sinir Ağlarının Temel Bileşenleri Mimari Yapı Öğrenme Algoritması Aktivasyon Fonksiyonu Bu bileşenler öngörü performansını doğrudan etkilemekte olduğu için karar noktasında verinin yapısına uygun olan tercih edilmelidir 1.Mimari Yapı Girdi, Gizli ve Çıktı tabakalarından oluşan 3 tabakalı (ya da katmanlı) ileri beslemeli bir sinir ağı modeli görülmektedir.  İleri Beslemeli YSA Modeli Tek yönlü bilgi akışı […]

Yapay Sinir Ağları (YSA) Nedir – Bölüm 1 ?

What is the Artificial Neural Networks (ANN) ? Yapay Sinir Ağları kısaca YSA olarak adlandırırsak; insan beyninin çalışma yapısını taklit ederek geliştirilen yapay zeka tekniklerinden sadece biridir. Peki, Yapay Zeka nedir, nasıl ortaya çıktı? Yapay Zeka (Artifical Intelligent) Yapay zeka, makinelere insanlar gibi düşünme, karar verme, karşılaştırma, analiz etme gibi birtakım fonksiyonların kazandırılmasıdır. Fikir babası […]