Veri Madenciliği

Son yıllarda sayısal ortamlarda saklanan veri miktarının hızla artması ve bu verilerin nitelikli bilgiye, karar verme süreci içerisine dahil edilmesi istenmesi sonucu bazı alanların oluşmasına neden olmuştur. 2012 rakamları ile dünyada günlük 2.5 Kentirilyon byte veri üretilmektedir. Büyük veri tabanları içerisinde daha önceden bilinmeyen, nitelikli bilgilerin(knowledge) ortaya çıkarılabilmesi için kullanılan İstatistik (Statistic), Makine Öğrenmesi (Machine Learning), […]