-- R Project & R Studio

R Projecte Giriş-3 | Loops, If Statements, Function

Merhabalar, uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz 🙂 R Project üzerinde bazı temel programlama kavramlarını açıklamalara devam ediyoruz. Bu yazıda temel olarak;

 • Döngüler (For Loop ve While Loop),
 • Karşılaştırma deyimleri (If Statements),
 • Fonksiyonlar (Functions) üzerine konuşacağız ve örnekler yapacağız.

Döngüler

1. For Loop

For döngüsü belirli bir kod bloğunu belli sayıda ve ard arda çalıştırmak (belirtilen i. değerden belirten j. değerine kadar) için kullanılır.  Gösterimi şu şekildedir;

#Using For Loop

for (variable in first_value : end_value){
 	...
 	Do something
 	...
}

For döngüsü için 4 basit örnek ile devam ediyoruz;

#Simple For Loop Using
for (i in 1:3){
 print("Hello World")
}

Output:
[1] "Hello World"
[1] "Hello World"
[1] "Hello World"
#print 1:n

for(i in 1:5){
 print(1:i)
}

Output:
[1] 1
[1] 1 2
[1] 1 2 3
[1] 1 2 3 4
[1] 1 2 3 4 5
#Square of numbers from 1 to 5

for (i in 1:5){
 j <- i^2
 s <- paste(i, "Karesi:", j)
 print(s)
}

Output:
[1] "1 Karesi: 1"
[1] "2 Karesi: 4"
[1] "3 Karesi: 9"
[1] "4 Karesi: 16"
[1] "5 Karesi: 25"
# Average of 1st and 2nd exam grades form 1 to 5

for(i in 1:5){
 cat(i,". Öğrencinin Vize notları:")
 x1 <- as.integer(readline("\t1. Vize: "))
 x2 <- as.integer(readline("\t2. Vize: "))
 cat(i,". Öğrencinin Ort.: ", (x1+x2)/2, "\n")
}

Output:
1 . Öğrencinin Vize notları:
	1. Vize: 55
	2. Vize: 65
1 . Öğrencinin Ort.: 60 
2 . Öğrencinin Vize notları:
	1. Vize: 99
	2. Vize: 98
2 . Öğrencinin Ort.: 98.5 
3 . Öğrencinin Vize notları:
	1. Vize: 75
	2. Vize: 85
3 . Öğrencinin Ort.: 80 
4 . Öğrencinin Vize notları:
	1. Vize: 74
	2. Vize: 63
4 . Öğrencinin Ort.: 68.5 
5 . Öğrencinin Vize notları:
	1. Vize: 84
	2. Vize: 86
5 . Öğrencinin Ort.: 85

2. While Loop

While döngüsü, belirlenen komut bloğunu koşul sağlandığı sürece çalıştıran temel döngü yapılarından bir tanesidir. Bu döngü, basit bir kullanıma sahip olması sebebiyle tercih edilir. Gösterimi şu şekildedir;

#Using While Loop

while (condition){
 	Do something
}

While döngüsü için basit örnek ile devam ediyoruz;

# simple while loop using
# add x+5 if less than 25

x <- 5

while (x <= 25){
  x <- x + 5
  print(x)
}

Output:
[1] 10
[1] 15
[1] 20
[1] 25

Karşılaştırma Deyimleri

1. If Statement

If durum cümlesi, bir yada birden fazla koşul kontrolünü gerçekleştirmeye yarayan bir yapı if-else-if basamağı adını alır ve yazılış biçimi aşağıdaki gibidir: Gösterimi;

#Using if statement

if (condition){
	Do something
  } else {
	Do something different
}
#Control Number Single or Double

if (10 %% 2 == 0){
 cat(10," sayısı çiftir.")
}else{
 cat(10," sayısı tektir.")
}

10 sayısı çiftir.

Fonksiyonlar

Belli sayıda girdileri kullanarak sdfsdfsdf. Gösterimi;

#Using Function

function_name <- function(var){
	Do something
	return(new_variable)
}

Basit bir örnek ile devam ediyoruz;

# Sum of two numbers
topla <- function(){
  x <- readline(prompt = "1. Sayi: ")
  x <- as.integer(x)
  y <- readline(prompt = "2. Sayi: ")
  y <- as.integer(y)
  t <- paste(x,"+",y," Toplami: ", x+y)
  print(t)
}

topla()

Output:
1. Sayi: 75
2. Sayi: 61
"75 + 61 in Toplami: 136"

Yazmak istersen bana uslumetin@gmail.com ‘dan ulaşabilirsin, Yeniden görüşmek üzere, Selamlar 🙂